Blogginnhold

Både tekst og bilder er beskyttet av opphavsrettighetene i følge åndsverksloven. Kopiering skal ha skriftlig samtykke fra bloggeier

torsdag 8. mars 2012

Kvinnedagen

Kjære deg

Denne dagen har alltid vært politisk. Helt fra sin spede begynnelse. Dagen har hatt som utgangspunkt å forbedre kvinners rettigheter i arbeidslivet, men har etter som tiden har gått, beveget seg mot andre segmenter av livet. Et sted må det begynne, Så både å få rettferdige kår for arbeidende kvinner og stemmerett for kvinner har vært Kampsaker. Ikke alle land har kommet like langt, ser man på verdens kvinnelige befolkning under ett, er det mye å ta tak i.
Send en tanke til medsøstre i andre land, som ikke har det på langt nær så bra som kvinner i Norge.
Jeg sier ikke at det ikke er noe å arbeide for, her i landet, det er det. Men la oss ikke overse andre lands kvinner i all vår selvtilfredshet.
Bruk dagen til ettertenksomhet og til å finne ut hvor du kan gjøre en forskjell. Til lykke med dagen.


Hilsen liv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar